NumuneTransfer

Yurt dışına Numune Transfer Yazılımının amacı; yurt dışına gidecek olan numunelerin Bakanlık Takip Numarası (BTN) alarak kayıt altına alınmasıdır.
Yurt dışına numune transfer sürecinde gönderilen numunelerin paketlenmesi ulusal ve uluslararası standart ve mevzuatlar çerçevesinde yapılmalıdır. Göndericiler ilgili mevzuat ve standartlara uygun hareket etmek ile yükümlüdür.